• <track id="smjqo"></track>

     <track id="smjqo"></track>
     當前位置:左課成考網 >  江西成人高考語文 > 正文

     江西成人高考專升本語文全套模擬試題(十)

     來源:http://www.tb4te5.com 作者:左課成考網 瀏覽量: 2018-11-14

     江西成人高考專升本語文模擬試題匯總>>>

     以下是江西成人高考網老師為大家整理的《江西成考專升本語文全套模擬試題()》,供您查閱:


     一、選擇題:1~20小題。每小題2分。共40分。在每小題給出的四個選項中。只有一項是符合題目要求的,把所選項前的字母填在題后的括號內。

     1.詩句“長風破浪會有時,直掛云帆濟滄?!背鲎? )

     A.李商隱《無題》(相見時難別亦難)

     B.李白《行路難》(其一)

     C.陸游《關山月》(和戎詔下十五年)

     D.杜甫《蜀相》


     2.下列關于一多的表述,錯誤的一項是( )

     A.聞一多是新月社成員

     B.《死水》是聞一多的代表作

     C.聞一多詩歌的藝術風格是飄逸清麗

     D.《發現》一詩抒發了聞一多的愛國主義激情


     3.《陳情表》《張中丞傳后敘》《報劉一丈書》的作者依次是( )

     A.李密、宗臣、韓愈

     B.宗臣、李密、韓愈

     C.韓愈、李密、宗臣

     D.李密、韓愈、宗臣


     4.提出“創造這中國歷史上未曾有過的三樣時代,則是現在的青年的使命!”的是( )

     A.梁啟超

     B.胡適

     C.魯迅

     D.陳獨秀


     5.“賦”作為一種文體,成熟于( )

     A.戰國時代

     B.漢代

     C.唐代

     D.宋代


     6.“信誓旦旦”一語出自 ( )

     A.《行路難》

     B.《氓》

     C.《國殤》

     D.《短歌行》


     7.陶淵明生活的朝代是 ( )

     A.東晉

     B.六朝

     C.漢末

     D.西晉


     8.北宋第一個大量寫作慢詞的是 ( )

     A.王安石

     B.蘇軾

     C.柳永

     D.歐陽修


     9.“憂勞可以興國,逸豫可以亡身”出自 ( )

     A.《秋水》

     B.《季氏將伐顓臾》

     C.《陳情表》

     D.《五代史伶官傳序》


     10.《楚辭·九歌·國殤》的語言特點是 ( )

     A.語言短促,節奏整齊

     B.語言整齊,節奏短促

     C.語言整齊,節奏舒緩

     D.語言舒緩,節奏短促


     11.下列文章中通篇運用象征手法來抒情說理的是 ( )

     A.《愛爾克的燈光》

     B.《故都的秋》

     C.《往事》(之十四)

     D.《香市》


     12.《五代史伶官傳序》一文通過五代后唐莊宗盛衰興亡的史實來證明中心論點,運用的表現手法是 ( )

     A.象征

     B.夸張

     C.對比

     D.比喻


     13.錢鐘書《論快樂》中說:快樂在人生里,好比 ( )

     A.調和劑

     B.引誘小孩吃藥的方糖

     C.興奮劑

     D.電動玩具


     14.“望洋興嘆”一語出自 ( )

     A.《論語》

     B.《莊子》

     C.《老子》

     D.《孟子》


     15.《故都的秋》一文的體裁是 ( )

     A.游記散文

     B.敘事散文

     C.抒情散文

     D.說理散文


     16.成語“分崩離析”出自 ( )

     A.《左傳》

     B.《孟子》

     C.《論語》

     D.《莊子》


     17.柳永是 ( )

     A.南宋婉約派詞人

     B.南宋豪放派詞人

     C.北宋婉約派詞人

     D.北宋豪放派詞人


     18.《苦惱》一文的作者契訶夫的國籍是 ( )

     A.美國

     B.俄國

     C.法國

     D.英國


     19.下列各句采用的修辭手法依次是 ( )

     (1)藍色的天上飄著的浮云像一塊一塊的紅綢子,映在小鎮的江河上,像開了一朵一朵雞冠花。

     (2)不勞動,連棵花也養不活,這難道不是真理嗎?

     (3)山風梳理著他蓬亂的頭發。

     (4)我端起搪瓷碗,覺得這碗有千斤重,怎么也送不到嘴邊。

     A.比喻 反問 夸張 擬人

     B.比喻 反問 擬人 夸張

     C.夸張 設問 比喻 擬人

     D.擬人 設問 比喻 排比


     20.下列各組句子中,加點的詞的意義和用法相同的一組是 ( )


     二、文言文閱讀:21~29小題,共30分。

     (一)閱讀《秋水》中的一段文字,回答下列21~23小題。

     秋水時至,百川灌河,涇流之大,兩涘渚崖之間,不辯牛馬。于是焉河伯欣然自喜,以天下之美為盡在己。順流而東行,至于北海,東面而視,不見水端。于是焉河伯始旋其面目,望洋向若而嘆日:“野語有之日,‘聞道百,以為莫己若者’,我之謂也。且夫我嘗聞少仲尼之聞而輕伯夷之丈者,始吾弗信;今我睹子之難窮也,吾非至于子之門則殆矣,吾長見笑于大方之家?!?/span>

     21.這段話在全文中起什么作用?(4分)

     答案:鋪墊,由反而正,引出北海若的議論。

     22.將這段文字中的下列句子譯成現代漢語。(4分)

     聞道百,以為莫己若者,我之謂也:

     且夫我嘗聞少仲尼之聞而輕伯夷之義者:

     答案:知道的道理很多了,便以為沒有誰能比得上自己,這正是說我呀。

     再說,我曾經聽說(有人)認為仲尼的學識少,認為伯夷的義行不值得看重。

     23.這段話中“美”的具體含義是什么?(2分)

     答案:水大。


     (二)閱讀《白雪歌送武判官歸京》,回答下列24~26小題。

     北風卷地白草折,胡天八月即飛雪。忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開。散入珠簾濕羅幕,狐裘不暖錦衾薄。將軍角弓不得控,都護鐵衣冷難著。瀚海闌干百丈冰,愁云慘淡萬里凝。中軍置酒飲歸客,胡琴琵琶與羌笛。紛紛暮雪下轅門,風掣紅旗凍不翻。輪臺東門送君去,去時雪滿天山路。山回路轉不見君,雪上空留馬行處。

     24.描寫西域的寒冷有何用意?(4分)

     答案:詩中處處寫雪,寫嚴寒,意在突出表現邊塞將士處境的艱難及其英勇無畏的精神,并希望武判官將詩帶回京城,使朝廷真切地感受到西域氣候之惡劣,從而達到替邊塞將士傳遞心聲的目的。

     25.找出詩中的夸張句和比喻句,并說明其表達作用。(4分)

     答案:這首詩中夸張的句子有“……狐裘不暖錦衾薄。將軍角弓不得控,都護鐵衣冷難著。瀚海闌干百丈冰,愁云慘淡萬里凝”幾句。這種夸張的手法把突如其來的寒冷生動地描繪出來,給人以身臨其境的感覺。詩中成功地使用了比喻修辭手法的是“忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開”二句。這種比喻帶著奇妙的想象,把艱苦的西域從軍生活,染上了一層浪漫的色彩,表現了為了保衛國家、甘于奉獻的樂觀豪邁的情懷。

     26.詩中哪幾句寫人寒冷的感受?(2分)

     答案:狐裘不暖錦衾薄。將軍角弓不得控,都護鐵衣冷難著。


     (三)閱讀《馬伶傳》中的一段文字,回答下列27~29小題。

     異哉!馬伶之自得師也。夫其以李伶為絕技,無所干求,乃走事昆山,見昆山猶之見分宜也,以分宜教分宜,安得不工哉?嗚呼!恥其技之不若,而去數千里,為卒三年。倘三年猶不得,即猶不歸爾。其志如此,技之工又須問耶?

     27.分析“以分宜教分宜”的修辭特點。(4分)

     答案:借代。第一個“分宜”是雙重借代,表層是用嚴嵩的籍貫借代嚴嵩,另一層是用現實中顧秉謙與嚴嵩同是奸臣的特點借代奸臣(顧秉謙)。第二個“分宜”,是用舞臺上角色的特點(嚴嵩的籍貫)借代舞臺上演員扮演的奸臣(嚴嵩)。

     28.這段選文在全文結構中屬于哪一部分?(2分)

     答案:結尾,作者對馬伶的論贊。

     29.簡析這段選文中表達的作者主觀創作意圖及客觀借鑒意義。(4分)

     答案:作者主觀的創作意圖是:贊美馬伶不甘失敗,不怕吃苦,對技藝精益求精的精神;其借鑒意義是:在藝術原理上,說明生活是藝術的源泉,藝術創作要獲得成功,必須深入生活,以間接生活體驗來彌補直接生活之不足;政治上,諷刺了當朝權奸。


     三、現代文閱讀:30~38小題,共30分。

     閱讀冰心《往事》(——之十四)中的一段文字,然后回答下面試題。

     我們說著海潮、海風、海舟……最后便談到海的女神。

     涵說:“假如有位海的女神.,她一定是‘艷如桃李,冷若冰霜’的?!蔽也挥X笑問:“這話怎講?”涵也笑道:“你看云霞的海上,何等明媚;風雨的海上,又是何等的陰沉!”

     杰兩手抱膝凝聽著,這時便運用他最豐富的想象力,指點著說:“她……她住在燈塔的島上,海霞是她的扇旗,海島是她的侍從;夜里她曳著白衣藍裳,頭上插著新月的梳子,胸前掛著明星的瓔珞,翩翩地飛行于海波之上……”

     楫忙問:“大風的時候呢?”杰道:“她駕著風車,狂飆疾轉地在怒濤上驅走;她的長袖拂沒了許多帆舟。下雨的時候,便是她憂愁了,落淚了,大海上一切都低頭靜默著。黃昏的時候.霞光燦然,便是她回波電笑,云發飄揚,豐神輕柔而瀟灑……”

     這一番話,帶著畫意,又是詩情,使我神往,使我微笑。

     30.請概括涵所描繪的大海的性格。(4分)

     參考答案:溫柔而沉靜。(4分)

     31.在這篇文章里,作者為什么要贊美大海?這是一種怎樣的表達方式?(4分)

     參考答案:為了以大海的美德來象征人的品德,號召大家做一個“?;钡那嗄?。(2分)托物言志(2分)

     32.杰對大海的描繪運用了哪兩種修辭手法?(2分)

     參考答案:比喻和擬人。(2分)


     閱讀《寶玉挨打》中賈政說的兩段話,然后回答下面試題。

     “你們問問他干的勾當,可饒不可饒!素曰皆是你們這些人把他釀壞了,到這步田地,還是勸解!明曰釀到他弒父弒君,你們才不勸不成?”

     “倒休提這話!我養了這不肖的孽障,我已不孝;平昔教訓他一番,又有眾人護持;不如今曰結果了他的狗命,以絕將來之患!”

     33.賈政為什么要毒打寶玉?(4分)

     參考答案:賈政怨恨寶玉叛逆,生怕寶玉發展到“弒父弒君”的地步,為了“絕將來之患”,所以要將寶玉置于死地。(4分)

     34.賈政要將寶玉置于死地,這表現了他怎樣的心理狀態?(4分)

     參考答案:一方面表現了他對叛逆者的畏懼,另一方面也表現了他對封建禮教的忠誠。(4分)

     35.由此看來,寶玉挨打的實質是什么?(2分)

     參考答案:是封建正統勢力對叛逆者的一次鎮壓。(2分)

     閱讀余光中的《鄉愁》一詩,然后回答下面試題。

     小時候

     鄉愁是一枚小小的郵票

     我在這頭

     母親在那頭

     長大后

     鄉愁是一張窄窄的船票

     我在這頭

     新娘在那頭

     后來啊

     鄉愁是一方矮矮的墳墓

     我在外頭

     母親在里頭

     而現在

     鄉愁是一灣淺淺的海峽

     我在這頭

     大陸在那頭

     1972.1.21

     36.在這首詩中,作者所抒發的鄉愁具有怎樣的特點?(4分)

     參考答案:把思念親人和家鄉與思念大陸和祖國融為一體。(4分)

     37.作者是怎樣安排詩歌結構的?(4分)

     參考答案:一是以時間為順序,寫出了詩人自幼及老整個人生歷程中的滄桑體驗;二是每小節都采用相同的句式,反復詠嘆。(4分)

     38.“鄉愁是一枚小小的郵票”采用的是哪種修辭手法?(2分)

     參考答案:比喻。(2分)


     四、作文:50分。

     39.閱讀下面的文字,根據要求作文。

     人生之路也會遇到紅綠燈,紅燈亮時,就要暫時駐足,為前行積蓄力量;綠燈亮時,就要勇敢前行,奔向自己的目標。正是有了這紅綠的變化,人生的步伐才有快慢調整,人生的景色才會五彩斑斕。請以“人生紅綠燈”為話題,寫一篇以議論為主的文章,不少于800字,題目自擬。

     參考答案:略。


     更多成人高考資訊,如江西成人高考報名時間、江西成考報考條件、江西成考網上報名、歷年真題等請收藏江西成人高考網http://www.tb4te5.com

     查看答案
     動態
     最新文章

     贛公網安備 36010302000180號

     他扒开我奶罩吸我奶头强迫问